Åpen dag 3. desember

Vi inviterer til åpen dag på gården vår. Her kan du besøke dyra i fjøset, og vi har juleloppemarked, julelotteri med mange fine premier, pantedugnad, og ikke minst nystekte lapper, kaker og drikke på fjøstrappa.

Åpen dag 3. desember Les mer

Observasjonstårn

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) etablerer et observasjonstårn i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem for å tilby en arena for kunnskapsutveksling og læring om regionens naturverdier – og for å øke kunnskapen om ville dyr og deres leveområder i Ringeriksregionen.

Observasjonstårn Les mer

Dyrevelferd i naturen

Siden 2010 har det vært ulovlig å sette opp ny piggtråd i naturen. I Dyrevelferdsloven står det at piggtråd ikke skal brukes «for å regulere dyrs ferdsel». Både tamme og ville dyr pådrar seg stygge skader i møte med piggtråd og i verste fall bøter dyret med livet.

Dyrevelferd i naturen Les mer

Vi har kjøpt småbruk!

Vi har i lengre tid vært på jakt etter et eget sted og i hele fjor ble det jobbet med å finne et samlingssted. Ringerike kommune hjalp til, men så fikk vi avslag. Nylig ble en eiendom i Heradsbygda lagt ut for salg, Sætraveien 3.

Vi har kjøpt småbruk! Les mer