Katter med FIV

Påvisning av Felint immunsvikt virus (FIV) hos katt, betyr ikke at katten må avlives. FIV i seg selv er ikke dødelig, men viruset vil på sikt hemme kattens immunforsvar slik at den er mer mottakelig for andre infeksjoner som er vanskelig å behandle.

Det finnes i dag ingen kur mot sykdommen. Når sykdommen fører til at immunsystemet svikter og katten får dårlig livskvalitet, skal katten avlives.

Sykdommen er mest utbredt hos ukastrerte katter og overføres i all hovedsak via dype bitt i forbindelse med slåsskamper eller ved parring. FIV forebygges derfor ved kastrering. Alle katteeiere har et ansvar i å forebygge FIV ved kastrering av katten sin. Det finnes i dag ingen effektiv vaksine mot FIV.

Eiere som har en katt med påvist FIV-smitte må holde katten innendørs, for å forhindre at den smitter andre katter.  

Del denne artikkelen: