Andre husdyr

Her er bilder av andre husdyr som venter på nytt hjem.

Adopsjonsgebyr fvarierer fra type til type. Det blir skrevet kontrakt med ny eier.

Krav til nytt hjem: * Vi ønsker at nye eiere er over 20 år. (Unntak kan gjøres under spesielle omstendigheter.)

Søknadsskjema >

Del denne artikkelen: