Observasjonstårn

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) etablerer et observasjonstårn i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem for å tilby en arena for kunnskapsutveksling og læring om regionens naturverdier – og for å øke kunnskapen om ville dyr og deres leveområder i Ringeriksregionen.

Tårnet skal være tilgjengelig for alle som interesserer seg for naturen og dyrelivet i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Skoleklasser oppfordres til å bruke tårnet i forbindelse med naturfaglige ekskursjoner.

Tårnansvarlig er Marius von Glahn.

Ekstern lenke: DNR Observasjonstårn – Tyrifjorden | Facebook

Del denne artikkelen: