Trenger du hjelp?

Jeg ønsker å omplassere et dyr

 • Dyrebeskyttelsen Ringerike har normalt ikke kapasitet til å bistå med omplassering av dyr som allerede bor hos en familie. Vi må prioritere dyr som har akutt behov for hjelp, slik som hjemløse eller mishandlede dyr. Prøv å omplassere dyret gjennom dyregrupper på Facebook eller finn.no
 • Hvis du likevel ønsker å forhøre deg om mulighetene for hjelp til omplassering, kan du kontakte oss på post@dyrebeskyttelsenringerike.no eller 98047212.
Del denne artikkelen:

Jeg har funnet en hund som løper ute uten tilsyn

 • Kontakt politiet på 02800 om hvor hunden oppholder seg. Om mulig, prøv å få tak i hunden. Henvend deg til Nitrogruppa eller andre dyregrupper på Facebook.
Del denne artikkelen:

Dyret mitt har forsvunnet

 • Sjekk først i ditt eget nærmiljø og spør naboer om de kan sjekke garasjer og utendørsboder i tilfelle dyret har klart å bli låst inne.
 • Kontakt veterinærklinikker i området/politiet (hvis hund) for å høre om de har fått inn et savnet dyr.
 • Dyrebar.no er en side hvor du kan lage savnet-/funnet-annonser over dyr
 • Sjekk ulike dyregrupper på Facebook, Nitrogruppa (hvis hund), eventuelt vår Facebook-gruppe.
Del denne artikkelen:

Jeg har funnet et hjemløst dyr

 • Undersøk først om dyret allerede har en familie. Se etter ID-nummer tatovert i øret eller mikrochip i nakken. Skannere for å lese av mikrochip finner du hos:
  – Lokale veterinærklinikker
  – Dyrebeskyttelsen Ringerike
  – Politi 02800
  Vekterselskapet Sikringspartner i Ringerike
 • Har du selv tilgang på skanner kan du søke opp ID-nummer i DyreID sitt register for å få kontaktinformasjon til dyrets familie
 • Undersøk også eventuelle funnet/savnet-annonser på dyrebar.no og andre dyregrupper på Facebook
 • Hvis dyret ikke har noen form for identifikasjon, kontakt osspost@dyrebeskyttelsenringerike.no eller på 98047212.
Del denne artikkelen:

Jeg har mistanke om mishandling av dyr

 • Mattilsynet er offentlig tilsynsorgan for dyr og dyrehold, og har plikt til å sjekke tips om dyremishandling. Hvis du mistenker dyremishandling, kan du sende en bekymringsmelding via nettsiden til Mattilsynet. Haster det, kan du ringe 22 40 00 00. Husk å anonymisere deg selv om du ikke ønsker å oppgi navnet ditt.
 • Ved akutt og alvorlig dyrevelferdssak, hvor du ikke kommer igjennom til Mattilsynet, kan du ringe politiet på 02800.
 • Ved ordensforstyrrelser, for eksempel hunder som bjeffer over tid, dyr som er til sjenanse og lignende, kan du kontakte politiet på 02800.
 • Dyrevernsaker nedprioriteres ofte – forsøk derfor å sikre bevis slik som bilder, film og vitner. Noen saker blir henlagt eller mangelfullt behandlet av det offentlige. Send derfor en e-post til Dyrebeskyttelsen Ringerike med beskrivelse av saken, og hold oss oppdatert om eventuell utvikling, slik at vi kan kontrollere om dyrene det gjelder har fått god nok hjelp.
Del denne artikkelen:

Jeg har funnet et skadet dyr

 • Bring dyret til veterinær om mulig. Veterinærer har plikt til å hjelpe skadde dyr, også ville dyr
 • Ved skadet storvilt kan du kontakte viltnemnda i din kommune ved å ringe politiet på 02 800
 • Gjelder det skadet fugl kan du kontakte:
  – Fuglevakta gjennom Norsk Ornitologisk Forening (døgnåpen) på 90 12 29 01
 • Større fugler som svaner, gjess og lignende går under kategorien «skadet vilt» og det er da viltnemnda som skal kontaktes
 • Ved skadet pinnsvin kan du kontakte Pinnsvinhjelpen på 92 28 00 21
Del denne artikkelen:
Del denne artikkelen: