dyregruppe

Oppsummering av året 2022

Vi har i 2022 tatt inn 308 dyr fordelt på 26 hunder, 166 katter, 43 kaniner, 21 andre familiedyr og til sammen 52 ville dyr (inkl. fugler). De fleste tamdyrene har fått nye gode hjem, mens alle ville dyr som har blitt rehabilitert, er satt ut igjen.

Vi har fortsatt fordelt arbeidet vårt inn i grupper og det fungerer veldig bra.
– Kattegruppen har vært drevet av Christin Bjørnrud og Jannicke Høistad Bakke. Disse står for oppfølging av fosterhjem og omplassering av katter. De har teamsmøter hver torsdag for fosterhjemmene og er den gruppen som har flest dyr innom i løpet av året.
– Hundegruppen har vært drevet av Britha Løkling og Heidi Halvorsen. Her har det og vært oppfølging av fosterhjem og omplasseringer som har vært hovedjobben.
– Kaningruppen har bestått av Bodil Fjellstad Solli og Sonja Langeland. Disse damene har drevet innfangning og omplassering i tillegg til at de jobber veldig aktivt med opplysningsarbeid via sin Facebookgruppe «Lykkelige kaniner».
– Andre tamme dyr har vært tatt hand om av Heidi Halvorsen.
– Gruppen for fugler bestått av Marius Von Glahn og Heidi Halvorsen.
– Andre ville dyr har vært tatt hand om av Heidi Halvorsen og Marius Von Glahn.

Lisabeth Andersen er navnet på damen som hjelper oss med juridisk bistand. Hun har hjulpet i flere år og gjort en fantastisk innsats som har spart oss for mange utgifter og problemer.

Svein Olav Braadland er mannen som holder orden på økonomien vår. Tålmodig og nøye sørger han for at vi pengene går dit de skal.

ITweb som er en underavdeling til Sikringspartner as støtter oss fortsatt ved å utforme og vedlikeholde hjemmesidene våre gratis, vi betaler kun for domenet.
Christin Bjørnrud er den som står for denne jobben, og hun styrer også Facebooksiden som nå har 2500 følgere. Og Instagramkontoen vår som har 1062 følgere.
Hovedgruppen vår på Facebook har nå 9354 medlemmer, noe som er en økning på nærmere tusen medlemmer siden i fjor.

Hege Torp har drevet kjøp- og salgsiden vår på Facebook, som nå har 1699 medlemmer som har handlet flittig til inntekt for oss.

I mai 2022 kjøpte vi et småbruk i Heradsbygda, vi betalte noe selv og tok i tillegg opp et lån av hovedorganisasjonen. Dette har vært et etterlengtet prosjekt som endelig har blitt en realitet.
Bruket er gammelt og nedslitt, og vi har i løpet av sommeren startet jobben med å pusse opp og bygge til dyrene. Dette er et prosjekt vi må regne med å bruke flere år på.
Målet vårt er å ha et sted som kan ta imot alle typer dyr, ville og tamme.

Vi har også startet prosessen med å bygge et observasjonstårn på Ask. Dette vil bli et populært sted for både skoleklasser som skal lære om naturen og dyrene som lever der, og andre med interesse for dette. Dette tårnet vil være med å «sette oss litt på kartet». Tårnet blir ferdigstilt i 2023.

Vi har fortsatt et godt samarbeide med både Viltnemda, Politiet og Mattilsynet.

Vi vil avslutte med å takke alle som har hjulpet til i året som har gått. Både de aktive, de som stiller som fosterhjem, alle medlemmene, de som støtter økonomisk og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten. Tusen takk, uten alle dere ville vi ikke kunnet gjøre denne jobben.

Leder Heidi Halvorsen
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike

Del denne artikkelen: