Dyrevelferd i naturen

Siden 2010 har det vært ulovlig å sette opp ny piggtråd i naturen. I Dyrevelferdsloven står det at piggtråd ikke skal brukes «for å regulere dyrs ferdsel». Både tamme og ville dyr pådrar seg stygge skader i møte med piggtråd og i verste fall bøter dyret med livet. Vi skal spare dere for grusomme bilder.

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike har nylig meldt inn to piggtrådsaker i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Piggtråden på Karlsrudtangen følges opp av Statsforvalteren og det er bestemt at den skal fjernes. Piggtråden i Lamyra er delegert til Mattilsynet.

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike mener at all piggtråd i naturen må fjernes – ikke minst i verneområder som nettopp er til for å beskytte ville dyr.
Kommer du over piggtråd i nærområdet ditt, meld gjerne inn saken til Mattilsynet, eller til oss hvis du trenger hjelp med det.

Takk for at du hjelper dyrene!

Foto: Marius von Glahn

Del denne artikkelen: