dyregruppe

Oppsummering av året 2021

I 2021 har vi tatt inn 499 dyr. Dette fordelt på 30 hunder, 246 katter, 101 kaniner, 59 andre familiedyr, og til sammen 93 ville dyr (inkl. fugler). De fleste tamdyrene har fått nye gode hjem, mens alle ville dyr som har blitt rehabilitert, er satt ut igjen.

Dyregrupper
Vi har fortsatt fordelt arbeidet vårt inn i grupper, noe som fungerer veldig bra.

Kattegruppen har vært drevet av Christin Bjørnrud, Jannicke Høistad Bakke og Heidi Halvorsen. Disse står for inntak, oppfølging av fosterhjem og omplassering av katter. De har hatt, og har faste Teamsmøter på torsdager for fosterhjemmene, og er den gruppen som har flest dyr innom gjennom året.

Hundegruppen har vært drevet av Britha Løkling, Heidi Halvorsen og Ole Alexander Berg. Her har det også vært oppfølging av fosterhjem og omplasseringer som har vært hovedjobben.

Kaningruppen har bestått av Bodil Fjellstad Solli, Sonja Langeland og Silje Herøy. Disse damene har drevet innfangning og omplassering, i tillegg til at de jobber veldig aktivt med opplysningsarbeid via sin Facebookgruppe «Lykkelige kaniner».

Fuglegruppen har bestått av Frode Munkhaugen og Heidi Halvorsen i samarbeid med Marius Von Glahn (naturvernkontakt for Birdlife Buskerud). Disse tre har laget et hefte beregnet på hjelp til ville fugler. Dette heftet er trykket opp av Dyrebeskyttelsen Norge, og distribuert til lokalavdelingene på landsbasis.

Andre tamme og ville dyr har vært tatt hånd om av Heidi Halvorsen.

Også takk til
Som tidligere har vi hatt med oss, og god hjelp i Lisabeth Andersen. Hun er en meget dyktig person som støtter oss ved å stille opp i saker der vi trenger juridisk bistand. Hun har lagt ned mange timers arbeid for å hjelpe oss med alt fra dyrevernsproblemer til arvesaker.

Svein Olav Braadland er navnet på mannen som holder orden på økonomien vår. Tålmodig og nøye sørger han for at vi pengene går dit de skal.

Digitale og sosiale plattformer
ITweb Design, en underavdeling til Sikringspartner as, støtter oss fortsatt ved å utforme og vedlikeholde hjemmesidene våre gratis, vi betaler kun for domenet. Christin Bjørnrud er den som står for denne jobben. Hun styrer også Facebooksiden vår som nå har 2236 følgere (økt med 340 fra i fjor), og Instagramkontoen vår som har 879 følgere.
Hovedgruppen vår på Facebook har nå 8497 medlemmer, noe som er en økning på over 500 medlemmer siden i fjor.

Fuglesiden vår på Facebook, som drives av gruppen, er nå oppe i 847 medlemmer.
Kjøp- og salgs-gruppen vår på Facebook har nå over 1600 medlemmer. Hege Torp er damen som holder den i gang, og hun gjør en flott jobb ved å samle inn og selge smått og stort. Vi setter utrolig pris på den store jobben hun gjør, som sørger for en jevn tilstrøm med penger inn til dyrene.

Lokaler
Pga. mye utstyr og annet så vi oss nødt til å leie et lager. Dette ligger på Helgelandsmoen og rommer utrolig mye.

Vi har gjennom året vært i dialog med kommunen der de lovet oss et lokale, dette løftet trakk de plutselig på slutten av året uten noen god forklaring. Vi vil fortsatt jobbe for å få et lokale.

Samarbeid
Ringerike Dyreklinikk er som tidligere fortsatt vår faste klinikk og vi har fortsatt et godt samarbeide med både politi, mattilsynet og viltnemda.

Vi har i år hatt et enda nærmere samarbeid med Nesbyens Katter enn tidligere år, som dekker hele Hallingdal. Dette samarbeidet fungerer veldig bra, og det håper vi vil fortsette.

Avslutningsvis
Vi vil avslutte med å takke alle som har hjulpet til i året som har gått. Både de aktive, de som stiller som fosterhjem, alle medlemmene, de som støtter økonomisk og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten.
Tusen takk, uten alle dere ville vi ikke kunnet gjøre denne jobben.

Hønefoss 23. mars 2022

Del denne artikkelen: