dyregruppe

Oppsummering 2023

I 2023 har vi tatt inn 392 dyr fordelt på 48 hunder, 159 katter, 18 kaniner, 112 andre familiedyr, og tilsammen 71 ville dyr (inkludert fugler). De fleste tamdyrene har fått nye gode hjem, mens alle de ville dyrene som har blitt rehabilitert er satt ut igjen.

Vi har fortsatt fordelt arbeidet vårt inn i grupper og det fungerer veldig bra.
Kattegruppen har vært drevet av Christin Bjørnrud og Jannicke Høistad Bakke. Vi har økt gruppen med 4 personer, da katter er de dyrene vi får inn flest av. Disse står for oppfølging av fosterhjem og omplassering av katter, og de har jevnlige møter hvor de planlegger og fordeler arbeidet.

Hundegruppen har vært drevet av Britha Løkling og Heidi Halvorsen. Her har det også vært oppfølging av fosterhjem og omplasseringer som har vært hovedjobben. Vi tar inn en del hunder fra andre avdelinger som ikke har kapasitet for hund.

Kaningruppen har bestått av Bodil Fjellstad Solli og Sonja Langeland. Disse damene har drevet med innfangning og omplassering, i tillegg til at de jobber veldig aktivt med opplysningsarbeidet via sin facebookgruppe «Lykkelige kaniner».

Gruppen for fugler og andre ville dyr har bestått av Marius Von Glahn og Heidi Halvorsen.

Andre tamme dyr har vært tatt hand om av Heidi Halvorsen.

Vi har opprettet en egen gruppe som skal kose og sosialisere dyrene på gården. Det har fungert veldig bra. Videre har vi fått inn mange stellere. Dette er utrolig flinke mennesker som har lagt ned mye jobb i at dyrene skal ha det godt mens de er hos oss.

I 2023 fikk vi inn 70 høner og haner, geiter og gjess fra et stort beslag foretatt av Mattilsynet. Det har vært mye jobb med å få plassert og fulgt opp alle disse. Spesielt tøft har det vært i vinter med mye snø og kulde. Vi har i tillegg hatt inne et stort antall svaner, da de har strevd mye på grunn av den kalde vinteren vi fikk etter storflommen høsten 2023.

Vi har hatt en del utfordringer på gården med både vann og strøm, noe som har vært vanskelig. Heldigvis består stellerne av folk som har tatt disse utfordringene på strak arm.
Vi måtte også rive verandaen, og drenere rundt huset.

Våren 2023 fikk vi bygd og opprettet et observasjonstårn for fugler på Ask. Dette for å tilby en arena for kunnskapsutveksling og læring om naturverdier, og for å øke kunnskapen om ville dyr og deres leveområder i Ringeriksregionen. Dette har vært vellykket, så i 2023 vant vi også lokalitetskonkurransen arrangert av Birdlife, og satte ny rekord med 57 arter.

Marius vin Glahn er tårnansvarlig.

Svein Olav Braadland er mannen som gjennom flere år har holdt orden på økonomien vår. Tålmodig og nøye sørger han for at vi pengene går dit de skal.

Juristen Lisabeth Andersen hjelper oss fortsatt der vi trenger juridisk bistand. Hun har bistått oss i flere år, og gjort en fantastisk innsats som har spart oss for mange utgifter og problemer.

ITweb Design som er en underavdeling til Sikringspartner As, støtter oss fortsatt ved å utforme og vedlikeholde hjemmesidene våre gratis, vi betaler kun for domenet. Christin Bjørnrud er den som står for denne jobben, og hun styrer også facebooksiden som nå har 2500 følgere. Og instagramkontoen vår som har 1062 følgere. Hovedgruppen vår på facebook har nå ca. 10457 medlemmer, noe som er en økning på nærmere tusen medlemmer siden i fjor.

Hege Torp har drevet «kjøp og salg» siden vår, som nå har 1800 medlemmer som har handlet flittig til inntekt for oss.

Vi har fortsatt et godt samarbeide med både Viltnemda, Politiet og Mattilsynet.

Vi vil avslutte med å takke alle som har hjulpet til i året som har gått. Både de aktive, de som stiller som fosterhjem, alle medlemmene, de som støtter økonomisk, og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten.
Tusen takk, uten alle dere ville vi ikke kunnet gjøre denne jobben.

Del denne artikkelen: