Observasjonstårn

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) etablerer et observasjonstårn i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem for å tilby en arena for kunnskapsutveksling og læring om regionens naturverdier – og for å øke kunnskapen om ville dyr og deres leveområder i Ringeriksregionen.

Observasjonstårn Les mer

Dyrevelferd i naturen

Siden 2010 har det vært ulovlig å sette opp ny piggtråd i naturen. I Dyrevelferdsloven står det at piggtråd ikke skal brukes «for å regulere dyrs ferdsel». Både tamme og ville dyr pådrar seg stygge skader i møte med piggtråd og i verste fall bøter dyret med livet.

Dyrevelferd i naturen Les mer

Vi har kjøpt småbruk!

Vi har i lengre tid vært på jakt etter et eget sted og i hele fjor ble det jobbet med å finne et samlingssted. Ringerike kommune hjalp til, men så fikk vi avslag. Nylig ble en eiendom i Heradsbygda lagt ut for salg, Sætraveien 3.

Vi har kjøpt småbruk! Les mer

Vitnet i dyrevernsak

Styreleder Heidi Halvorsen vitnet i forrige uke i en rettsak mot en dame som står tiltalt for grovt mislighold av 48 hunder, 10 katter og 5 kaniner. Vår lokalavdeling var en av flere organisasjoner som tok inn dyr fra denne saken i 2018.

Vitnet i dyrevernsak Les mer