Alle dyrene

Velkommen til årsmøte

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
tirsdag 26. mars kl. 18.00.

Møtet holdes på Norsk Samferdselshistorisk senter i Vinterroveien 2 (gamle NSB godsstasjon).

Det vil bli enkel servering og loddsalg.

Saksliste og årsberetning vil bli tilgjengelig på våre nettsider og kan sendes ved oppfordring.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være oss i hende før 12. mars enten via mail post@dyrebeskyttelsenringerike.no eller sendes med post til
Dyrebeskyttelsen v/Heidi Halvorsen, Vemeveien 141, 3534 Sokna

Velkommen!

Del denne artikkelen: