dyregruppe

Oppsummering av året 2020

Vi har i 2020 tatt inn 424 dyr fordelt på 21 hunder, 202 katter, 46 kaniner, 45 andre familiedyr og til sammen 105 ville dyr (inkl. fugler). Vi har matet opp veldig mange fuglunger, noe som er en koselig, men krevende jobb.

261 dyr ble omplassert i løpet av året og de fleste ville dyrene ble tilbakeført dit de hører hjemme, ute i naturen. Tamme dyr som har blitt avlivet, eller tatt inn og returnert til eier er ikke inkludert i disse tallene.
I løpet av året meldte vi til sammen inn 41 bekymringer/anmeldelser til mattilsynet og politiet.

Møter
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) har hatt 2 styremøter pluss årsmøtet for 2019 som ble avholdt 10. mars.
P.g.a. koronasituasjonen i landet har de fleste møter på alle plan vært avholdt digitalt.

Arbeidsgrupper
Vi har fortsatt fordelt arbeidet vårt inn i grupper og det fungerer veldig bra.
Kattegruppen har vært drevet av Christin Bjørnrud, Jannicke Høistad Bakke og Heidi Halvorsen. Disse står for inntak, oppfølging av fosterhjem og omplassering av katter. De har hatt faste Teamsmøter hver torsdag for fosterhjemmene, og er den gruppen som har flest dyr innom i løpet av året.
Hundegruppen har vært drevet av Britha Løkling, Heidi Halvorsen og Ole Alexander Berg. Her har det også vært oppfølging av fosterhjem og omplasseringer som har vært hovedjobben.
Kaningruppen har bestått av Bodil Fjellstad Solli, Sonja Langeland og Silje Herøy. Disse damene har drevet med innfangning og omplassering, i tillegg til at de jobber meget aktivt med opplysningsarbeid via sin Facebookgruppe «Lykkelige kaniner».
Gruppen for fugler og ville dyr har bestått av Frode Munkhaugen, Heidi Halvorsen og Marius Von Glahn (naturvernkontakt for NOF Buskerud). Gruppen har i løpet av året hatt inne veldig mange fugler, og har som noen av de første i Norge stått for oppmating og utsetting av til sammen 13 svaneunger i et oppdrag.
Gruppen har i tillegg til rehabilitering av fugler, jobbet mye med opplysningsarbeid.
Andre tamme dyr har vært tatt hand om av Heidi Halvorsen.

Aktiviteter
På slutten av året så vi oss nødt til å leie en garasje i sentrum for oppbevaring av utstyr og mat/sand. Dette er veldig positivt da det gir oss alle tilgang på det vi trenger på en grei måte.

Vi har og vært i dialog med kommunen for å få til et dyrehus, men dette har så langt ikke vært positiv, og vi vil ta det arbeidet med videre inn i 2021.

2020 har ellers vært et år preget av koronasituasjonen. Det har utelukket alle muligheter for sosiale arrangementer, samt loppemarked o.l. for å få inntekter.

Digitale plattformer
Hovedgruppen vår på Facebook har nå 7926 medlemmer, noe som er en økning på 1500 medlemmer siden i fjor.
Hovedsiden vår på Facebook har over 1890 følgere. Og Instagramkontoen vår har 670 følgere.
Fuglesiden vår på Facebook som drives av gruppen er nå oppe i 641 medlemmer.
Gruppen «Lykkelige kaniner» til kaningruppen har 1014 medlemmer og brukes aktivt til opplysningsarbeid rundt kaninhold.
Kjøp og salg gruppen vår på Facebook har nå over 1500 medlemmer. Hege Torp er damen som holder den i gang, og hun gjør en utrolig jobb ved å samle inn og selge smått og stort. Vi setter utrolig pris på den store jobben hun gjør.

Samarbeid og takk til
Som tidligere har vi fortsatt fått god hjelp av Lisabeth Andersen som er en fantastisk flink dame som støtter oss ved å stille opp i saker der vi trenger juridisk bistand. Hun har lagt ned mange timers arbeid for å hjelpe oss med alt fra dyrevernsproblemer til arvesaker.

Svein Olav Braadland er navnet på den flinke mannen som holder orden på økonomien vår. Tålmodig og nøye sørger han for at vi holder oss innenfor loven og at pengene går dit de skal.

ITweb Design, som er en underavdeling til Sikringspartner as, støtter oss fortsatt ved å utforme og vedlikeholde hjemmesidene våre gratis, vi betaler kun for domenet. Christin Bjørnrud er den som står for denne jobben, og hun styrer også siden vår på Facebook og Instagramkontoen vår.
Ringerike Dyreklinikk er som tidligere fortsatt vår faste klinikk og vi har fortsatt et godt samarbeide med både Politi, Mattilsynet og Viltnemda.

Vi vil avslutte med å takke alle som har hjulpet til i året som har gått. Både de aktive, de som stiller som fosterhjem, alle medlemmene, de som støtter økonomisk og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten. Tusen takk, uten alle dere ville vi ikke kunnet gjøre denne jobben.

23.03.2021

Del denne artikkelen: