dyregruppe

Oppsummering av året 2019

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) har i løpet av 2019 tatt inn 334 dyr fordelt på 40 hunder, 159 katter, 53 kaniner, 5 gjess, 5 svaner, 38 småfugler og 34 andre ville dyr. Med i disse tallene er ikke dyr som har blitt avlivet, tatt inn og returnert til eier, eller på annen måte fått bistand. 

Andre ville dyr består av bl.a. rev, rådyr, ekorn, flaggemus og mår.

I 2019 ble 244 dyr adoptert, fordelt på 50 hunder, 137 katter, 43 kaniner og 14 andre dyr. Og 26 dyr er satt tilbake i naturen igjen.

DNRs Facebookside har nå over 1170 likere, og hovedgruppen på Facebook har nå 6500 medlemmer og er svært aktiv. På Instagram er det nå 419 følgere.
Kjøp og salg-gruppen til inntekt for DNR har 1350 medlemmer, men er ikke så aktiv som man skulle ønske. Likevel har det kommet inn litt nå og da.
DNRs Fuglegruppe på Facebook har over 200 medlemmer og er en veldig positiv koselig gruppe.

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) har iløpet av fjoråret hatt 5 styremøter samt årsmøtet som ble avholdt 26. mars.

DNR har også i 2019 vært delt inn i ansvarsgrupper, noe som gjør arbeidet veldig mye mer effektivt.
Ansvargruppe Katt: Silje Gundersen, Jannicke Høistad Bakke, Christin Bjørnrud og Heidi Halvorsen.
Ansvargruppe Kanin: Bodil Fjellstad Solli, Sonja Lageland og Heidi Halvorsen.
Ansvarsgruppe Hund: Jeanette Halvorsen, Ole Alexander Berg og Heidi Halvorsen.
Ansvarsgruppe Fugl: Frode Nova Munkhaugen, Marius von Gahn og Heidi Halvorsen.
Ansvarlig for øvrige dyr/vilt: Heidi Halvorsen.
En presentasjon av Lisabeth Andersen er også på sin plass. Hun er en fantastisk flink og dyrekjær dame, som støtter DNR ved å stille opp i saker der det trengs juridisk bistand. Hun har lagt ned mange timers arbeid for å hjelpe til med alt fra dyrevernsproblemer til arv.

ITweb Design, som er en liten underavdeling til Sikringspartner as, støtter fortsatt opp ved å utforme og vedlikeholde DNRs hjemmeside gratis.
Christin Bjørnrud som står for denne jobben, styrer også Facebooksiden og Instagramkontoen.

DNR har iløpet av sommeren fått kjøpt inn, og satt opp gårder til både kaniner og fugler, slik at det er lettere å ivareta disse dyrene.
Veldig mange dueunger ble i fjor matet opp , noe som er en koselig, men krevende jobb.
DNR er dessuten medlem i Kyonis Hundeklubb noe som kommer både de frivillige og fosterhjemmene tilgode.

DNR har for første gang gått til rettslige skritt for å få hentet ut et av dyrene som dessverre ble adoptert bort til et uegnet hjem, og vant saken! Det var en stressende, slitsom affære for de involverte, men også en veldig lærerik sak på alle måter.
Ringerike Dyreklinikk, som har vært brukt fast i 20 år, har som vanlig vært veldig generøse og holdt en kastreringskampanje i april. Da ga de en gratis kastrering for en DNR-katt, for hver private katt som ble kastrert hos dem iløpet av måneden. Dette er en fantastisk sponsing som blir satt veldig pris på.

Som i 2018 har man heller ikke i 2019 sluppet unna dyretragedier, og i februar hadde Mattilsynet et større beslag av kaniner, som ble delt mellom DNR og avdelingen i Oslo. Det som opprinnelig var mange kaniner, ble redusert kraftig da eier fikk slaktet ned mange, og DNR endte opp med 10 kaniner.
I mai kom enda en Mattilsynsak med kaniner. Her tok DNR inn 28 kaniner og to chinchillaer. Grunnen til at det har blitt en del kaninsaker, er at det endelig er rettet mer fokus på disse misforståtte dyrene. Og det har kommet lov om nye krav til hold av kaniner som bl.a. går på plass.

Det må også nevnes at DNR har fått veldig god kontroll på hjemløse katter i Ringerike, og mange av kattene som tas inn, er for å avlaste litt i områdene rundt.
På sommeren var NRK Super på besøk for å følge en del av ekornene som ble tatt inn, og som bodde i fosterhjem hos en lokal veterinær. Hun hadde lenge ønsket å få lære om ekorn og fostre opp ekornunger. 

I 2019 ble det dessuten arrangert ett bruktmarked for damer, det gikk ganske greit og var en morsom erfaring.
DNR har fått god støtte via donasjoner fra Musti, Lady & Landstrykern, Plantasjen, Felleskjøpet og Dyregleden.
Samarbeidet med Mattilsynet, Viltnemda og politiet er som tidligere veldig bra.

Til slutt vil Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike takke alle som har hjulpet til i året som har gått. Både de aktive og de som stiller som fosterhjem, medlemmer, de som støtter økonomisk og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten. Tusen takk, uten alle dere ville ikke DNR kunnet gjøre denne jobben.

Del denne artikkelen: