dyregruppe

Oppsummering av året 2018

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) har i løpet av 2018 tatt inn 252 tamme dyr fordelt på 46 hunder, 139 katter og 68 kaniner. Med i disse tallene er ikke dyr som har blitt avlivet, tatt inn og returnert til eier, eller på annen måte fått bistand. 

DNR har dessuten hatt mellom 90 og 100 ville dyr inne, men dessverre er ikke statistikken her helt oppdatert. Mange av de ville dyrene har vært fugler, og veldig mange ekorn.

I løpet av 2018 ble rutinene lagt litt om, og DNR har fått med tre veldig flinke damer (Christin Bjørnrud, Jannicke Høistad Bakke og Silje Gundersen) som tar ansvaret for kattene. Fra kattene kommer inn og til de reiser i nytt hjem. Dette har i alle år vært en veldig tung og slitsom jobb som har brent ut mange, men ved å fordele jobben på flere er det blitt utarbeidet veldig gode rutiner. Et veldig godt samarbeid er enormt avlastende for alle de aktive.

Bodil Fjellstad Solli er fortsatt ansvarlig for DNRs kaningruppe, og hun har gjort en kjempejobb i året som har gått til tross for et enormt press.

Når det gjelder ville dyr, har DNR det siste året fått med en mann på laget, Frode Munkhaugen. Frode er veldig engasjert på fuglefronten, og det er spesielt vannfuglene han brenner for. Han vil derfor bli med i en egen gruppe for ville fugler som startes opp i 2019.

Når det kommer til sosiale medier, har DNR har fått opprettet egne grupper på Facebook, for de forskjellige artene. På denne måten får man et samlingsted både for de som styrer og for de som ønsker å være fosterhjem. Slik at det alltid er fosterhjem som venter, når det kommer inn dyr.

DNR har vært så heldige å bli sponset av ITweb Design, som er en underavdeling til Sikringspartner As. ITweb Design har utarbeidet og vedlikeholder hjemmesidene gratis, og DNR er stolte av å ha fått en skikkelig proffesjonell hjemmeside som blir fulgt opp og oppdatert.

I tillegg har ITweb laget en Facebook-side, som gjør det kan opprettes innsamlinger av publikum.
Facebook-siden har i løpet av kort tid fått over 800 likere, og Facebook-gruppen nærmer seg 6000 medlemmer, noe som er veldig hyggelig.

To store dyretragedier har preget 2018. Den ene var en dame som hadde samlet opp 120 kaniner og 100 undulater som ble tatt ut av Mattilsynet. Det ble samarbeidet med søsteravdelingen i Oslo om å få reddet alle, og bare i Ringerike tok vi imot 63 kaniner fra denne saken.
Det krevde enormt med jobb fra et fåtall mennesker med Bodil i spissen, og i tillegg ble det ble holdt innsamling for å få dekket inn noe av utgiftene i denne saken. De resterende kaninene tok DOOA inn, og undulatene ble sendt til en mann som driver med fugl og som hadde store voilere.

Den andre saken hadde færre dyr. En dame hadde samlet over 40 hunder, men dette var nesten enda mer jobb. Og siden det var veldig mange hunder involvert, ble denne saken enda mer kostbar enn kaninene. DNR tok imot alle som overlevde, eller som ikke ble returnert til tidligere eier. Det ble tatt inn 34 hunder i løpet av et par dager. Alle hundene hadde bodd i en kjeller, i alt fra noen måneder til flere år. De var enormt møkkete, redde, urenslige og de fleste hadde små og store utfordringer som krevde behandling. Alle måtte trekke tenner og den som hadde det verst trakk så mye som 30 tenner.
Her ble nok en innsamling satt i gang for å få dekket noe av utgiftene. Omplasseringen av disse har fortsatt inn i 2019.
Hundesaken fikk mye omtale i mediene og NRK Super fikk følge et par av hundene.

Til slutt vil Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike få takke alle som har hjulpet til i det siste året. Både de som stiller som fosterhjem, medlemmer, de som støtter økonomisk og alle andre som bidrar på den ene eller andre måten. Tusen takk, uten alle dere ville ikke DNR kunne gjøre denne jobben.

Del denne artikkelen: