13svaneunger

Og slik gikk det med de foreldreløse svaneungene…

I sommer tok vi inn til sammen 13 foreldreløse svaneunger. De mistet foreldrene av forskjellige årsaker.

Det gjøres generelt altfor lite for å hjelpe ville dyr som lider pga menneskelig aktivitet. Knoppsvaner, som ofte er vennlige og oppsøkende, er spesielt utsatt.

Vi er stolte av å kunne fortelle at prosjektet har vært en uforbeholden suksess. Ungene ble satt ut for noen uker siden og klarer seg bra som frie individer.

Svaneungene finner mat selv, øver seg på å fly, varsler hverandre dersom det er fare på ferde og er sammen med andre voksne som de lærer av.

Ungene er ringmerket slik at vi kan følge med på utviklingen deres videre.
Så vidt vi vet er det ingen i Norge som har fått til en sammenlignbar suksess med svaner tidligere, så her er det mye å lære i forhold til fremtidig nødhjelp i liknende tilfeller.

Håper på forståelse for at vi ikke automatisk går ut med lokalitet for utsettingen. Vi ønsker minst mulig menneskelig aktivitet rundt ungene nå. De skal få fortsette å øve seg på å være ville dyr, og helst forholde seg til artsfrender i stedet for mennesker i denne fasen hvor det er viktig at de lærer seg å være uavhengige.

Tusen takk for all støtte vi har fått i forbindelse med dette.

Med vennlig hilsen
DNR Fuglehjelp
Heidi Halvorsen
Marius von Glahn
Frode Nova Munkhaugen

PS: Vil du støtte Dyrebeskyttelsen Ringerikes arbeide med å hjelpe fugler i nød? Meld deg inn, og, husk å velge «Ringerike» under «Avdeling»: https://www.dyrebeskyttelsen.no/innmelding/

03.11.2020

Del denne artikkelen: