Vi trenger din hjelp

Krever obligatorisk ID-merking etter rekordår

Aldri før har så mange hjemløse dyr fått hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge som i 2017. Nå inviterer Dyrebeskyttelsen Norge Mattilsynet og politiske partier til debatt på Arendalsuka, for å komme frem til en løsning på hvordan man innfører obligatorisk ID-merking.

Statistikk fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, viser at 7415 familiedyr fikk praktisk hjelp fra organisasjonen i løpet av 2017. Det er opp 27,6 prosent fra 2016, hvor Dyrebeskyttelsen Norge hjalp 5810 dyr. Dyrebeskyttelsen Norge krever nå tiltak for å snu den tragiske utviklingen. 

Økning på over 100 prosent

I 2009 ga Dyrebeskyttelsen Norge ut rapporten «Hjem, kjære hjem», som viste at 3641 dyr fikk hjelp i løpet av året. Ni år etter, er antallet hjemløse dyr som får hjelp av organisasjonen doblet. Dyrene som kommer inn er ofte umerkede og bortkomne familiedyr, eller dyr som har blitt dumpet av eier. I 2017 brukte Dyrebeskyttelsen Norge nær 17 millioner kroner på praktisk hjelp til dyr i nød. Over 11 av 17 millioner kroner er utgifter til veterinærbehandling og ID-merking.

– ID-merking av familiedyr er den eneste måten vi får plassert ansvaret for dyrets ve og vel der det hører hjemme; nemlig hos eier. Kostnaden bør bæres av dyreeier, dermed er dette et enkelt tiltak for å gi god dyrevelferd. Har man ikke råd til ID-merking av dyret sitt så har man ikke råd til å ha dyr, forteller daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Enklere å straffeforfølge ved ID-merking

Nordmenn dumper familiedyret når de går lei. Spesielt i feriene, oppdages det dyr i søppelcontainere, veikanter og i skogholt. Ved innføring av obligatorisk ID-merking, vil det være enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper dyr og mishandler eller vanskjøtter disse.

Å identifisere og straffeforfølge de som mishandler og vanskjøtter dyr, vil kunne virke forebyggende for å forhindre fremtidig vold og vanskjøtsel, samt styrke dyrs rettssikkerhet. Er dyret ID-merket, vil det også være enklere å gjenforene funnet dyr med eier.

Inviterer tilsynsmyndighetene til debatt

Fjorårets statistikk viser at det trengs strakstiltak for å få bukt med det som er et menneskeskapt problem. I løpet av Arendalsuka kommer Dyrebeskyttelsen Norge til å avholde en debatt om temaet hjemløse dyr og hvem som har ansvaret.

Blant de inviterte er blant annet regionsdirektør i Mattilsynet Region Sør og Vest, Ole Fjetland, landbrukspolitisk talsperson og stortingsrepresentant, Martin Ørsal Johansen (FrP) og Den norske veterinærforening.

Nils Gunnar Lie skal lede debatten, som arrangeres onsdag 15. august klokken 9.00 på Teltscenen i Arendal.

Mer om arrangementet >

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland.

12.08.2018

Del denne artikkelen: