Jeg har funnet et skadet dyr

  • Bring dyret til veterinær om mulig. Veterinærer har plikt til å hjelpe skadde dyr, også ville dyr
  • Ved skadet storvilt kan du kontakte viltnemnda i din kommune ved å ringe politiet på 02 800
  • Gjelder det skadet fugl kan du kontakte:
    – Fuglevakta gjennom Norsk Ornitologisk Forening (døgnåpen) på 90 12 29 01
  • Større fugler som svaner, gjess og lignende går under kategorien «skadet vilt» og det er da viltnemnda som skal kontaktes
  • Ved skadet pinnsvin kan du kontakte Pinnsvinhjelpen på 92 28 00 21
Del denne artikkelen: