Velkommen til årsmøte 2021

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike.
Møtet blir avholdt tirsdag 23. mars kl. 1900 på Teams.

På grunn av koronasituasjonen må vi gjennomføre årsmøtet digitalt via Teams.
Vi vil av den grunn be om påmelding til møtet.

De som ønsker å delta, må sende påmelding til: post@dyrebeskyttelsenringerike.no.

Du vil da kort tid før årsmøtet, motta en link som tar deg inn i det digitale møtet.

Saksliste:

  • Velkommen
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning
  • Godkjenning av regnskap
  • Valg
  • Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være oss i hende senest 16. mars på mail: post@dyrebeskyttelsenringerike.no.
Eventuelt i brev til: Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike v/Heidi Halvorsen, Vemeveien 141, 3534 Sokna.
Sakspapirer vil bli presentert på møtet.

Veme, 23.02.2021

Styret ved leder Heidi Halvorsen

Del denne artikkelen: